Vänsterpartiet Finska

Vasemmistopuolue saa lisää jäseniä

Vasemmistopuolue lisäsi viime vuonna jäsenmääräänsä 9 prosentilla, ja se on nyt 12274. Nettolisäys oli yli tuhat uutta jäsentä  Jäsenmäärä on suurin kymmeneen vuoteen ja kasvua on ollut nyt kolmena vuonna peräkkäin.

– Jäsenmäärän lisäys osoittaa että yhä useammat haluavat olla mukana rakentamassa oikeudenmukaisempaa Ruotsia. Tarve nykyisen politiikan suunnanmuutokseen on selvästi havaittavissa. Näin sanoo Vasemmiston puoluesihteeri Aron Etzler.

Lue loppuun

Tästä on kyse vaaleissa!

Meillä on Ruotsissa ollut viimeiset neljä vuotta porvarillinen oikeistohallitus. Se on ehtinyt saada aikaan suuria muutoksia yhteiskunnassa. Tämän huomaa käytännössä lähinnä sosiaalivakuutusten heikentämisissä. Työttömyyskassamaksuja on korotettu rajusti useimmille, samalla kun korvauksia on pienennetty. Tämän takia puoli miljoonaa ammattiliittojen jäsentä jätti työttömyyskassan ja jäi ilman sen antamaa turvaa. Samalla se heikensi myös liittojen mahdollisuuksia ajaa jäsentensä etuja.

Sairausvakuutus on tehty uusiksi kovalla kädellä. Hallitus on tehnyt sairastamisen määräaikaiseksi, ja säädetyn ajan kuluttua sairaan on lähdettävä työnvälitykseen ilmoittautumaan työnhakijaksi. On useita tapauksia että vaikeasti sairaat, joilla on ollut vain viikkoja elinaikaa jäljellä, ovat menettäneet korvauksensa. Tätä hallitus nimittää kuntoutusketjuksi. Sen sijaan että saisivat todellista kuntoutusta, sairaat lähetetään työnvälitykseen periaatteella että heillä voi olla sen verran työkykyä jäljellä että voivat ottaa edes jonkunlaisen työn. Tätä porvarit nimittävät ”työlinjaksi”. Hallituksen politiikka on epäinhimillistä ja kylmää.

Hallitus on myynyt julkista omaisuutta, kuten valtionyhtiöitä, kouluja, sairaaloita, terveyskeskuksia jne. usein pilkkahintaan yksityisille voitontavoittelijoille. Ruotsi on lähes ainoa maa, jossa koulu voi tuottaa voittoa omistajalleen. Tuo voitto tulee meidän yhteisistä verorahoistamme. Sen sijaan että verot käytettäisiin koulujen ja oppilaiden tarpeisiin, niistä osa menee ulkomaisten suuryhtiöiden pankkitilille.

Hallitus on heikentänyt julkisia palveluita pienentämällä valtion avustuksia kunnille ja maakäräjille. Julkinen sektori on joutunut vähentämään henkilökuntaa 25000 hengellä vaalikauden aikana. Tämä vaikuttaa tietenkin palveluiden ja kouluopetuksen laatuun. Sen sijaan on työssäkäyvien verotusta kevennetty vuosittain. Suurituloiset ovat tästä hyötyneet eniten,”normaalituloisen” verovähennys on mennyt suurelta osin erilaisten maksujen korotuksiin, kuten autovaakuutuksen korotus. On selvää että verotulojen vähetessä on myös veroilla rahoitettavia toimintoja pienennettävä. Näin siis julkisia palveluja tullaan heikentämään edelleen jos oikeisto saa jatkaa hallituksessa seuraavat neljä vuotta.

Mutta sitä vastassa on punavihreä oppositio johon Vasemmistopuoluekin kuuluu. Sillä on eri suuntaan menevä poliittinen ohjelma. Se tulee hallitusvastuun saadessaan palauttamaan sairaille oikeuden sairastaa ilman korvauksen menetystä, se tulee korottamaan työttömyyskorvauksen kattoa niin että työttömäksi joutuneen ei tarvitse myydä omaisuuttaan tullakseen toimeen. Punavihreät tulevat panostamaan julkiseen sektoriin palkkaamalla lisää opettajia, sairaanhoitajia, vanhustenhoitajia jne. Uusi hallitus tulee panostamaan asunnonrakennukseen, rautateiden parantamiseen ja uusien rakentamiseen, se tulee kieltämään esim. sairaaloiden myynnin yksityisille. Energianhuollossa tullaan panostamaan tekniikkaan joka nykyistä paremmin hyödyntää uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinko- ja tuulivoimaa.

Lyhyesti sanoen punavihreä oppositio ajaa yleisen hyvinvoinnin ja paremman ympäristön asiaa, oikeisto tekee päinvastoin. Siitä on näissä vaaleissa kyse.

Syyskuun 19. on valinta sinun.

Veikko Mäkinen, Flen (V)

Göteborgin kuulumisia

Napsauta valikosta Tapahtumia ja Keskustelu

Vasemmiston ruotsinsuomalaisten vaalikonferenssi

Professori Leena Huss, Uppsalan yliopistosta, puhui aiheesta ”Miksi vähemmistöpolitiikka ja monikielisyys ovat tärkeitä?”  Hän korosti niiden olevan tärkeitä rauhan ja hyvinvoinnin takia. On tärkeää aktivoida vähemmistöryhmät yhteiskunallisesti jolloin ne voivat käyttää omaa kieltään ja välttyvät ajautumasta ulkopuolisiksi.

Huss selvitti rotubiologian ja yhteiskunnan asenteiden yhteyttä suhtautumisessa vähemmistöryhmiä kohtaan. ”Kansalliset vähemmistöt ovat eri ajanjaksoina olleet uhanalaisia ja syrjäytettyjä Ruotsin yhteiskunnassa. Myös väkivaltaisuuksia sekä loukkauksia yksittäisiä ihmisiä kohtaan on esiintynyt pitkälle 1900-luvulle mm. rotubiologisen tutkimuksen muodossa, etnisyyden pakkorekisteröintinä, kollektiivisina pakkosiirtoina ja häätöinä valtiovallan toimesta, pakkosterilisointeina ja huostaanottoina.” (Lähde: Miksi erityistoimia näitä ryhmiä varten, Pro. 2008/09: 158.

Esko Melakari Ruotsinsuomalaisten Valtuuskunnasta valaisi sen toimintaa. Valtuuskunta edustaa ruotsinsuomalaisia yhteyksissä valtion viranomaisiin, kuntiin, maakäräjiin ja Euroopan Neuvostoon.

Ruotsin kansalliset vähemmistöt ovat suomalaiset, saamelaiset, meänkieliset, romanit, ja juutalaiset. Kansallisia vähemmistöjä koskevan lain mukaan on näillä ryhmillä oikeus käyttää omaa kieltään yhteyksissään hallintoviranomaisiin ja tuomioistuimiin. Laki sisältää myös tiettyjä määräyksiä velvollisuuksista esikoulutoiminnassa ja vanhustenhoidossa.

Helena Kivisaari Ruotsinsuomalaisten Keskusliitosta puhui myös kielen merkityksestä yksilölle. Hän sanoi mm. että Sosiaalihallitus on kirjoittanut suomeksi ruotsinsuomalaisten oikeuksista vanhustenhoidossa. Ruotsinsuomalaiset vanhukset ovat kasvava ryhmä. On tullut tietoon esimerkiksi että ruotsinsuomalaisia vanhuksia on lääkitty väärin puutteelisen kielitaidon takia. Siksi on tärkeää saada suomenkielistä henkilökuntaa vanhustenhoitoon.

Konferenssin viimeinen tunti käytettiin suomenkielisen vaalityön suunnitteluun. Pidettiin mm. tärkeänä että saamme jatkaa tämän sivuston toimittamista myös tulevaisuudessa. Se on tärkeä yhteys ruotsinsuomalaisiin, ei ainoastaan puolueen sisällä. Konferenssin osanottajat olivat yksimielisiä siitä että tulevissa vaaleissa on saatava nykyinen hallitus pois vallasta. Uuden punavihreän hallituksen on vaihdettava politiikka yleisen hyvinvoinnin parantamisen suuntaan. Kaikkia kehoitettiin käyttämään äänioikeuttaan 19. syyskuuta.

Kaisa Komulainen -Nilsson

Veikko Mäkinen

Vasemmisto haluaa suomenkieltä Degerforsin vanhustenhoitoon

Me täällä Degerforsissa saamme vielä tänä päivänäkin taistella  suomenkielisestä vanhustenhoidosta. Teimme ensimmäisen aloitteeen Degerforsin ja Karlskogan kuntiin  asiasta jo kymmenkunta vuotta sitten.
Mutta meidän kunnassa vaikuttaa siltä, että toimihenkilöt jotka hoitavat tätä asiaa johtavien politiikkojen kanssa eivät tiedä mistä on kysymys. Saimme odotella vastausta ensimmäiseen aloitteeseen noin viisi vuotta, vastaus oli: “Ensinnäkin tarvetta ei ole, toiseksi kunta ostaa sanakirjan  jotta ruotsalaishoitajatkin pystyisivät kommunikoimaan suomalaisvanhusten kanssa”. Karlskogan kunnan vastausta en tiedä.

Toinen aloite suomenkielisestä vanhusten hoidosta vasemmiston ja sosiaalidemokraattien suomenkielisiltä valtuustoedustajilta jätettiin noin 2½ vuotta sitten. Tässä aloitteessa ehdotettiin että siirrettäisiin kaikki suomalaiset vanhukset samalle osastolle ja siellä käytettäisiin niitä hoitajia jotka osaavat suomea, ruotsalaisten hoitajien kanssa jos tarve näin vaatii. Samassa aloitteessa ehdotettiin että vanhusten huoneisiin vedettäisiin kaiuttimet tietokoneesta jotta he voisivat kuunnella Ruotsin radion suomenkielistä ohjelmaa.

Vastaus tuli vähän nopeammin kun edellisellä kerralla: “Ei ole tarpeeksi suomalaisia vanhuksia ja suomenkielen taitoisia hoitajia on vaikea siirtää tai he eivät itse sitä halua”. Vähän asia kuitenkin meni eteenpäin koska toimihenkilöille annettiin tehtäväksi seurata tarkemmin suomalaisvanhusten asioita.
Radionkuuntelusta tuli vastaus että tutkitaan onko se yleensä on mahdollista, tutkimuksen tulosta emme ole vielä saaneet.

Keväällä käsiteltiin kunnanvaltuustossa  kansalaisaloite joka koski näitä samoja asioita, se hylättiin myös vasemmiston taholta, lähinnä siksi että aloitteen jättäneellä henkilöllä on oma hoitopalvelufirma. Porvarit tukivat tätä ehdotusta.
Meidän mielestämme pitää suomalaisvanhuksille antaa hoitoa omalla kielellään yhteiskunnan puolesta, koska he ovat olleet rakentamassa tätä yhteiskuntaa niinkuin kanta-asukkaatkin.
Degerforsin vasemmisto lupaa tehdä parhaansa, jotta suomenkieliset vanhukset täällä saavat hoitoa omalla kielellään jos he sitä haluavat.

Tämä ei ole kustannuskysymys, vaan järjestelykysymys.

Terveisin Mauri Sukuvaara
Degerforsin Vasemmistopuolue

Vasemmistopuolueen ruotsinsuomalaisten vaalikonferenssi

Paikka: Kafé Marx
Aika:  lauantai  28 elokuuta  2010 kl. 11 – 17

OHJELMA

11 – 12 ”Miksi vähemmistöpolitiikka, miksi monikielisyys?”
Professori Leena Huss

12 – 13    LOUNAS

13 – 13.30  Lars Ohly

13.30 – 14.30  Ruotsinsuomalaisten oikeudet kansallisena vähemmistönä
Esko Melakari, Ruotsinsuomalaisten Valtuuskunnan sihteeri

14.30 – 15 Kahvi

15 – 16  Vanhustenhoitoa suomeksi, Helena Kivisaari, Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton toimitsija

16 – 17 Puolueen vaalityö, keskustelua

Vasemmistopuolue aktiivisena hallintoalueen saamiseksi Göteborgiin

Tässä lyhyesti kolme kysymystä Vasemmistopuolueen kakkosnimelle Jöran Fagerlundille Gårdstenista koskien hänen välikysymystään Göteborgin kunnanhallitukselle suomen kielen
vähemmistöasemasta.

Minkä vuoksi Göteborgin Vasemmistopuolue on esittänyt välikysymyksen?

J F : Vasemmistopuolue on jo pitkään ajanut kansallisten vähemmistöjen asiaa täällä Ruotsissa. Historian näkövinkkelistä on todettava että nämä vähemmistöt ovat joutuneet kärsimään ruotsalaisten viranomaisten kohtuuttoman kovasta käsittelystä vuosien saatossa.
Näitä kansallisia vähemmistöjä on kohdeltu kuin toisen luokan kansalaisia. Vasemmistopuolueen mielestä on korkea aika pyrkiä sovittamaan näitä vääryyksiä joita kansalliset vähemmistöt ovat joutuneet kokemaan ruotsalaisten viranomaisten toimesta.

Vuoden 2009 lähestyessä loppua ja uuden lain astuttua voimaan ei sen kummemmin Göteborgin kaupunginvaltuustolla kuin kaupunginhallituksella ollut yhteistä tietoa mitä asian eteen oli tehty Göteborgissa.  Oli aika nostaa kissa pöydälle ja saada konkreettisia vastauksia kysymyksin.

Miten Göteborgin Vasemmistopuolue tulee jatkamaan vähemmistöpoliittista työtään?

J F : Göteborgin kunnanhallitus päätti 18/8-10  täysin yksimielisesti, että Göteborg anoo liittymistä suomenkielen hallintoalueeseen ja puolueemme on iloinen tästä ensi askeleesta oikeaan suuntaan. Göteborg on Ruotsin toiseksi suurin ruotsinsuomalaiskunta, jossa asuu noin 28 000 suomalaistaustaista.

Seuraavat toimenpiteet ovat avainasemassa tulevissa neuvotteluissa Göteborgin kaupungin kanssa:
– tiedotuskeskus suomenkielellä (eräänlainen kansalaistoimisto esim. Suomikeskus Hisingenissä)
– suomenkielisten palvelujen parantaminen ja uusien luominen suomenkielellä
– suomenkielinen oma osasto dementiapotilaille
– suomenkielen elvyttäminen (erilaisten kommunikaatio kanavien tukeminen suomenkielisille)
– pysyvä tukimuoto ruotsinsuomalaiselle kulttuurille

Miten ruotsinsuomalaiset voivat olla mukana tässä kehitystyössä ja pitämässä omia puoliaan neuvotteluissa?

J F : Parasta olisi edetä asiassa laajentamalla suomenkielistä neuvottelukuntaa edustamaan myös niitä suomenkielisiä jotka eivät ole järjestäytyneet RSKL:n alaisiin seuroihin ja kytkeä myös mukaan tavalla tai toisella seuroihin kuulumattomia ruotsinsuomalaisia. Ja ei saa unohtaa dokumentointia näistä yhteisistä palavereista joita saisi olla ainakin kaksi kertaa vuodessa asianomaisten virkamiesten kanssa. Ehkä olisi myös hyvä raportoida säännöllisesti Göteborgin kaupunginvaltuustolle. Tiedon puutteseen tai huonoon tiedonvälitykseen hanke ei saa tyssätä. Esimerkkiä voi myös käydä hakemassa aktiivisesta Boråsista.

Ja löytyyhän sieltä Göteborgin vaalilistoilta suomenkielinen ehdokas, Martti Koivistoinen.

Sairaanhoito pidettävä julkisessa omistuksessa

Maakäräjäpolitiikka on maamme vähiten tunnettu, mutta monella tavalla tärkein politiikan alue. Maakäräjien pääasiallinen tehtävähän on terveyden- ja sairaanhoito, hyvinvointiyhteiskunnan kivijalka. Jos ihmiset menettävät luottonsa  sairaanhoitoon, sen laatuun ja että sitä tarvittaessa saa varallisuuteen katsomatta niin eihän sitä hyvinvointiyhteiskuntaa sitten meillä enää olekaan.

Syksyn vaalit ratkaisevat terveyden- ja sairaanhoidon tulevaisuuden maassamme. Olemme tienhaarassa. Kansa päättää vaalilipun välityksellä jatkammeko sairaanhoidon kehitystä julkiselta pohjoismaiselta pohjalta vai teemmekö siitä voitonhakuista kauppatavaraa. En yhtään liioittele vaikka näin väitän. Porvarillinen hallitus ja useiden maakäräjävaltuustojen enemmistö ovat sitten 2006 tehneet lukuisia päätöksiä julkisen hoidon heikentämiseksi ja koko sektorin kaupallistamiseksi.

Miksi esimerkiksi hoitokeskusten yksityistäminen ja kaupallistaminen on niin turmiollista? Syy siihen on näkemykseni mukaan periaatteellisesti hyvinkin yksinkertainen. Lähtökohtanahan on, että maamme hoitoala rahoitetaan yhteisillä solidaarisesti maksetuilla verovaroilla ja jokaisella hoitoa tarvitsevalla on oikeus saada tehokasta ja parasta mahdollista hoitoa diagnoosista tai varallisuudesta riippumatta. Tästä on hyvin laaja poliittinen yhteisnäkemys. Ongelma syntyy kun periaatetta kaupalliseen hoitoon sovelletaan.

Jokaisen hoitokeskuksen talous on täysin riippuvainen potilaiden lukumäärästä jotka on kirjattu keskuksen potilaslistalle. Hoitokeskus saa kuukausittain jokaisesta kirjatusta potilaasta määrätyn rahasumman. Kun potilas hakeutuu yksityisen osakeyhtiön hoitoon niin hänestä tulee välittömästi yhtiölle taloudellinen rasite. Hän kuluttaa terveydentilasta riippuen ehkä enemmän kuin mitä hoitokeskus saa hänestä  korvausta. Mitä suurempi hoidontarve potilaalla on, sitä tappiollisempi ”asiakas”. Pelkkä ajatuskin siitä, että isoäidistämme tehdään taloudellinen kannattavuuslaskelma kun hän on hoidon tarpeessa, on vastenmielinen ja sotii sairaanhoidon pohjoismaisia periaatteita vastaan.

Moni ehkä ajattelee, että etukäteen määrätyn rahasumman sijasta tulisi hoitokeskukset  korvata jokaisesta vastaanotetusta potilaasta. Silloinhan isoäidistämme tulisi hyvinkin tuottava potilas hoitoyhtiölle. Tätä käytäntöä on sovellettu määrätyillä tahoilla ja se on johtanut sekä vastaanottoaikojen radikaaliseen lyhenemiseen että hoidon liioitteluun. Lääkäriltä, joka toimii kaupalliselta pohjalta, on monta kertaa lohjennut vain viisi vaivaista minuuttia potilasta kohti ja ylimääräisiä kokeita sekä röntgenkuvia on otettu runsaasti. Tämäntapainen korvausjärjestelmä johtaa väistämättä verovarojen anteeksiantamattomaan tuhlaukseen.

Kuten sanottu, sinulla on valta kädessäsi 19 syyskuuta. Vaalilipullasi määräät mihin suuntaan terveyden- ja sairaanhoidon haluat kehittyvän. Teemmekö siitä kauppatavaraa vai jatkammeko pohjoismaisen tasa-arvoisen ja hyväksi osoittautuneen perinteen kehittämistä. Sairaanhoitojärjestelmässämme on kieltämättä puutteita ja paljon kehittämistä, mutta sen periaatteellinen perusta on terve ja elinkelpoinen.

Juha Rundgren (V)
Maakäräjäneuvos oppositiossa
Västmanland

Veronalennukset koulua tärkeämmät Allianssille

Oikeistoallianssi oli ilmeisen ideaköyhä esitellessään koulupolitiikkaansa. Vasemmistopuolueen Rossana Dinamarca on kriittinen:

– On aivan selvää että Allianssi välttää puhumasta tärkeimmistä kysymyksistä joita koulussa on. Koulu tarvitsee lisää resursseja. Tarvitaan pienempiä luokkia, enemmän opettajia ja opettajat tarvitsevat paremmat palkat. Mutta Allianssi tuntuu olevan enemmän kiinnostunut veronalennuksista kuin panostamisesta kouluun.

Meillä on koulun suhteen neljä menetettyä vuotta takanamme. Älkäämme menettäkö neljää vuotta lisää, sanoo Rossana Dinamarca, puolueen koulupolitiikasta vastaava henkilö.

Israelin tuotteet boikottiin!

Elina Linna:

Parisen kuukautta sitten olin käymässä Palestiinassa yhdessä muutamien muiden Vasemmistopuolueen valtiopäiväedustajien kanssa. Kävimme Betlehemissa, Hebronissa, Nablusissa, Jerusalemissa ja Ramallahissa, kaupunkeissa joista kuulemme ja saamme lukea. Tuntui kuin olisimme kulkeneet miehitetyssä maassa. Näimme miten Israel paloittelee Palestiinan pieniin osiin ja eristää palestiinalaiset toisistaan. Näimme muurit ja ohitimme suljetut tiet joiden takia matka kesti kaksi tuntia neljännestunnin sijaan. Näimme sotilaiden tiesulut ja sotilaat Hebronin katoilla. Eräältä kukkulalta näimme Gazaan yli muurin joka ympäröi koko aluetta, mutta emme saaneet mennä Gazaan.

Kukkuloiden laelta näimme yhä lisääntyvät israelilaisten laittomat asutukset palestiinalaisten mailla. Keskustelimme palestiinalaisten naisten ja miesten kanssa, mutta myöskin israelilaisten rauhanaktivistien kanssa. ”On tärkeää että tulette tänne ja näette miten asiamme ovat,” he sanoivat. Ymmärsimme että tilanne pahenee koko ajan, muttemme kuitenkaan voineet silloin käsittää että Israel vain pari kuukautta myöhemmin hyökkäisi Ship to Gazan kimppuun ja surmaisi yhdeksän rauhanaktivistia.

Ruotsi on selvin sanoin tuominnut Israelin toimet, EU tuomitsi Israelin käyttämän väkivallan ja vaati tapauksen puolueetonta selvitystä. Samalla toistettiin aikaisemmat vaatimukset välittömästä, pysyvästä ja ehdottomasta ylikulkupaikkojen avaamisesta humanitaariselle avulle, kaupankäynnille sekä henkilöille Gazaan ja sieltä pois. Mutta mitään ei ole tapahtunut kahteen viikkoon joka on kulunut Israelin hyökkäyksestä!

Gazan asukkaiden hätä jatkuu. USA ja EU ovat vaienneet. Puhutaan innottomasti laivaturmien tutkimisesta, mutta se vaikuttaa tyhjältä lupaukselta.

Tämä ei ole ainoastaan humanitaarinen kysymys vaan poliittinen, ja kyse on siitä kenellä on oikeus elää ihmisarvoista elämää kotiseudullaan. Minun näkemykseni on että YK:n, USA:n ja EU:n pitää välittömästi voimallisesti ryhtyä lukemaan kansainvälistä oikeutta Israelin hallitukselle. Israelille ei tule antaa poikkeusta kansainvälisestä oikeudesta. On itsestään selvää että Ruotsin tulee katkaista kaikki sotilaallinen yhteistyö Israelin kanssa.

Sillä aikaa kun odotamme tätä tapahtuvaksi, saamme me muut jatkaa israelilaisten tuotteiden boikotoimista, mennä ruokakauppaamme ja vaatia että he poistavat israelilaiset tuotteet hyllyistään,  sekä jatkamme rahan lähettämistä tai keräämistä antaaksemme käytännön solidaarisuuden kautta tukea Ship to Gazalle.

Katkelma Vasemmistopuolueen valtiopäiväedustajan Elina Linnan puheesta Nyköpingissa 12/6 2010